APEKSHA NAYAKとShivani Santosh SINGHの全対戦の試合結果

APEKSHA NAYAK

インド(India) 世界ランク 626位

APEKSHA NAYAK 1

Shivani Santosh SINGH

インド(India) 世界ランク 965位

Shivani Santosh SINGH 0

インドインターナショナルチャレンジ2019

女子シングルス予選  (2019-11-20 18:30)

2

  • 21 - 11
  • 21 - 18

0