Pitchamon OPATNIPUTとChiara Marvella HANDOYOの全対戦の試合結果

Pitchamon OPATNIPUT

タイ(Thailand) 世界ランク 2位

Pitchamon OPATNIPUT 1

Chiara Marvella HANDOYO

インドネシア(Indonesia)

Chiara Marvella HANDOYO 0

BWF世界ジュニア選手権2023

WS-U19  (2023-10-08 09:00)

0

  • 11 - 21
  • 9 - 21

2